Fundamentální akciová analýza Komerční banky a.s

Název práce: Fundamentální akciová analýza Komerční banky a.s
Autor(ka) práce: Tomešová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce spočívá ve fundamentální analýze Komerční banky, která prochází třemi úrovněmi – globální analýzou, odvětvovou analýzou a firemní analýzou. Globální analýza zkoumá vliv makroekonomických veličin na vývoj akciového trhu. Odvětvová analýza se zabývá charakteristikou českého bankovního sektoru a ve firemní analýze je Komerční banky podrobně analyzována a její akcie je ohodnocena několika možnými metodami. Výsledkem diplomové práce je stanovení cílové ceny akcie Komerční banky na 813 Kč s investičním doporučením akumulovat na základě závěrů dílčích analýz.
Klíčová slova: Komerční banka; bankovnictví; akcie; vnitřní hodnota; fundamentální analýza
Název práce: Fundamental Analysis of Stock Komerční banka a.s
Autor(ka) práce: Tomešová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis consists of a fundamental analysis of Komerční banka, which goes through three levels – global analysis, sector analysis and company analysis. Global analysis examines the influence of macroeconomic variables on the development of the stock market. The industry analysis deals with the characteristics of the Czech banking sector, and in the company analysis is Komerční banka analyzed in detail and its stock is evaluated using several possible methods. The result of the thesis is the determination of the target price of the Komerční banka share at 813 CZK with an investment recommendation to accumulate based on the conclusions of partial analyses.
Klíčová slova: Banking; Stock; Fundamental analysis; Komerční banka; Intrinsic value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: