Komparace systémů všeobecné daně ze spotřeby ve světě

Název práce: Komparace systémů všeobecné daně ze spotřeby ve světě
Autor(ka) práce: Madziová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je porovnat daňové úniky na dani z přidané hodnoty v Evropské unii a maloobchodní obratové dani ve Spojených státech amerických. Práce se skládá ze tří částí, přičemž první část se věnuje teoretickému dělení všeobecných daní ze spotřeby a klasifikace těchto daní z pohledu OECD. Druhá část práce vysvětluje konstrukční prvky daně z přidané hodnoty a maloobchodní obratové daně s konkrétními příklady vybraných států. Poslední kapitola se zabývá právě daňovými úniky na těchto daní. Je provedeno porovnání rozsahu těchto daňových úniků, mechanismů daňových úniků a na konec opatření, která byla přijata v snaze omezit vznik daňových úniků.
Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty; obratová daň; daňové úniky; všeobecná daň ze spotřeby
Název práce: Comparison of systems of the general tax on consumption in the world
Autor(ka) práce: Madziová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to compare tax evasions on value added tax in the European Union and on retail sales tax in the United States of America. The thesis is divided into three parts, the first part deals with the theoretical division of the general taxes on consumption and the classification of these taxes from the OECD perspective. The second part of the thesis explains the structural elements of value added tax and retail sales tax with examples of selected states. The last part deals with the tax evasions on these taxes. It compares the extent of these tax evasions, the mechanisms of tax evasions and finally the measures that have been taken in European Union and the US in order to detect or limit the tax evasions.
Klíčová slova: sales tax; tax evasion; general tax on consumption; Value added tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2022
Datum podání práce: 12. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: