Analýza veřejných výdajů do Národního parku Šumava

Název práce: Analýza veřejných výdajů do Národního parku Šumava
Autor(ka) práce: Martínek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je charakterizovat v širších souvislostech problematiku NP Šumava, ať už se jedná o enviromentální, institucionální, legislativní, regionální, či historický kontext a následně čtenáři představit podrobnou analýzu vývoje hospodaření NP Šumava a výdajů státního rozpočtu kapitoly MŽP na dlouhých časových řadách.
Klíčová slova: státní rozpočet; národní park; životní prostředí
Název práce: Analysis of Public Expenditures to National Park Šumava
Autor(ka) práce: Martínek, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to characterize the issues of National Park Šumava in broader context, whether it be from an environmental, institutional, legislative, regional or historical aspect. Subsequently the reader is presented with a detailed analysis of the National Park's economic development as well as an analysis of the state's budget expenditures in the Ministry of the Environment's budget chapter over a long time range.
Klíčová slova: environment; national park; state budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 7. 2016
Datum podání práce: 13. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: