Potenciál digitální diplomacie

Název práce: Potenciál digitální diplomacie
Autor(ka) práce: Preobraženskij, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje praxi digitální diplomacie a snaží se pochopit její potenciál na platformách sociálních sítí. V práci je zahrnuté vymezení konceptu digitální diplomacie, její výhody a nevýhody, a také nástroje, které se v této praxi používají. Důležitou části práce je detailní analýza Twitteru a Digital Diplomacy Index, který hodnotí praxi digitální diplomacie právě pomocí online platformy Twitter. Praktická část na příkladě Jižní Koreji uvádí konkrétní méně úspěšnou praxi digitální diplomacie a dále ji porovnává se třemi nejúspěšnějšími státy podle žebříčku Digital Diplomacy Index. Na závěr jsou uvedeny možnosti zlepšení, které by mohly sloužit jako inspirace pro Jižní Koreu. Hlavní přínos této práce jsou výše zmíněné možnosti zlepšení, které je možné aplikovat při zlepšení praxe digitální diplomacie. I přesto, že práce cílí primárně na Jižní Koreu, tak její výstup může být využit i jinými státy, které si chtějí zvýšit svoji online přítomnost a zlepšit svojí digitální praxi na sociálních sítích.
Klíčová slova: Digitální diplomacie; Twitter; Diplomacie; Sociální sítě; Twiplomacy
Název práce: The potential of digital diplomacy
Autor(ka) práce: Preobraženskij, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis explores the practice of digital diplomacy and seeks to understand its potential on social media platforms. Included in the thesis is a definition of the concept of digital diplomacy, its advantages and disadvantages, and the tools used in this practice. An important part of the thesis is a detailed analysis of Twitter and the Digital Diplomacy Index, which assesses the practice of digital diplomacy specifically using the online platform Twitter. The practical part uses the example of South Korea to present a specific less successful digital diplomacy practice and further compares it with the top three most successful countries according to the Digital Diplomacy Index ranking. It concludes with opportunities for improvement that could serve as inspiration for South Korea. The main contribution of this thesis is the aforementioned improvement opportunities that can be applied in improving the practice of digital diplomacy. Even though the thesis primarily targets South Korea, its output can be used by other countries that wish to increase their online presence and improve their digital practice on social media.
Klíčová slova: Diplomacy; Twiplomacy; Digital Diplomacy; Twitter; Social Networks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2022
Datum podání práce: 26. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: