Ontologická bezpečnost, narativy a emoce v Maďarsku: Diskurzivní analýza projevů Viktora Orbána

Název práce: Ontologická bezpečnost, narativy a emoce v Maďarsku: Diskurzivní analýza projevů Viktora Orbána
Autor(ka) práce: Kocourek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Eberle, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá projevy Viktora Orbána z let 2014, 2015 a 2016. Teoretické východisko se skládá z teorie ontologické bezpečnosti, narativů a emocí. Použitá metoda je emoční diskurzivní analýza. Viktor Orbán upevňuje kolektivní identitu Maďarů v klasické dichotomii "my" versus "oni" pomocí vytváření nepřátel, kteří Maďarsko ohrožují zvenčí. Těmito nepřáteli jsou liberálně-levicové elity především z EU a uprchlíci. Zatímco uprchlíci ohrožují Maďarskou identitu, bezpečnost a ekonomiku napřímo, elity jim pro to poskytují legislativní a funkční rámec. Ze socio-historického kontextu vyplývá, že dnešní situace v Maďarsku vychází především z Trianonské dohody a nověji z nedořešených problémů post-komunistické transformace.
Klíčová slova: Viktor Orbán; ontologická bezpečnost; narativy; emoce; Maďarsko; diskurzivní analýza; uprchlíci; liberálně-levicové elity
Název práce: Ontological Security, Narratives and Emotions in Hungary: a Discursive Analysis of Viktor Orbán's Speeches
Autor(ka) práce: Kocourek, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Eberle, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on Viktor Orbán's speeches in 2014, 2015 and 2016. The theoretical background consists of ontological security theory, narratives and emotions. The method used is emotional discourse analysis. Viktor Orbán consolidates the collective identity of Hungarians in the classic dichotomy of "us" versus "them" by creating enemies who threaten Hungary from the outside. These enemies are liberal-left elites, especially from the EU, and refugees. While refugees threaten Hungary's identity, security and economy directly, the elites provide the legislative and functional framework for them to do so. The socio-historical context shows that the current situation in Hungary stems primarily from the Trianon Agreement and more recently from the unresolved problems of the post-communist transition.
Klíčová slova: narratives; Hungary; discursive analysis; refugees; Viktor Orbán; ontological security; emotions; liberal-left elites

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: