Návrh na vylepšení marketingové strategie golfového areálu Golf Resort Průhonice, a.s

Název práce: Proposal to improve the marketing strategy of the golf area Golf Resort Průhonice, a.s
Autor(ka) práce: Říčková, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the marketing strategy of the golf area of ​​the driving range company. The goal is to evaluate the existing marketing strategy and recommend proposals for its improvement. To achieve the goal, the theory of marketing terms and methods that are applied to a specific organization is used. The thesis contains a detailed analysis of the 7P marketing mix, SWOT analysis, PEST analysis and also competitive analysis.
Klíčová slova: marketing; SWOT analysis; marketing mix
Název práce: Návrh na vylepšení marketingové strategie golfového areálu Golf Resort Průhonice, a.s
Autor(ka) práce: Říčková, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií golfového areálu společnosti provozující driving range. Cílem je zhodnotit stávající marketingovou strategii a doporučit návrhy k jejímu vylepšení.Pro dosažení cíle je využita teorie marketingových pojmů a metod, které jsou aplikovány na konkrétní organizaci. Práce obsahuje podrobnou analýzu marketingového mixu 7P, SWOT analýzu, PEST analýzu a také konkurenční analýzu.
Klíčová slova: marketingový mix; marketing; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: