Greenwashing a zneužívání mezer v reportingu o udržitelnosti

Název práce: Greenwashing a zneužívání mezer v reportingu o udržitelnosti
Autor(ka) práce: Kubánek, Jan Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Brandejský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Udržitelnost je v dnešní době populárním tématem nejen v podnikání, ale i v celé společnosti. Spotřebitelé a další zainteresované strany chtějí, aby firmy byly udržitelné, a mnoho společností zveřejňuje zprávy o udržitelnosti, aby informovaly zainteresované strany o svém úsilí v oblasti udržitelnosti. Některé podniky však vykazují údaje o udržitelnosti pouze za účelem "zaškrtnutí políček", místo aby zlepšovaly svou skutečnou udržitelnost. To se označuje jako greenwashing a podniky často používají selektivní výkaznictví, aby podpořily pozitivní image a zároveň zatajily špatné informace. Tato disertační práce se zabývá greenwashingem v oblasti správy a řízení podniků a podáváním zpráv ESG (Environmental Social Governance). Cílem je identifikovat nedostatky ve výkaznictví společností a doporučit, jak by jejich výkazy mohly vypadat podle nových evropských zákonů, které zlepší kvalitu, spolehlivost a transparentnost výkaznictví.
Klíčová slova: Greenwashing; Corporate Governance; Selective disclosure
Název práce: Greenwashing and exploiting gaps in sustainability reporting
Autor(ka) práce: Kubánek, Jan Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Brandejský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Sustainability is a popular topic these days, not only in business but also in society as a whole. Consumers and other stakeholders want firms to be sustainable, and many companies publish sustainability reports to inform stakeholders about their sustainability efforts. However, some businesses only report sustainability data to check boxes rather than improving their actual sustainability. This is referred to as greenwashing, and businesses frequently employ selective reporting to promote a positive image while concealing bad information. This dissertation examines greenwashing in corporate governance and ESG (Environmental Social Governance) reporting. The goal is to identify gaps in a company's reporting and recommend how its reports might look under new European laws that will improve reporting quality, reliability, and transparency.
Klíčová slova: Corporate Governance; Selective disclosure; Greenwashing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 29. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: