Návrh na zlepšení přístupnosti maloobchodních prodejen

Název práce: Návrh na zlepšení přístupnosti maloobchodních prodejen
Autor(ka) práce: Strobel, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Z dostupných informačních zdrojů a vlastním výzkumným šetřením identifikovat problémy a možnosti ke zlepšení přístupnosti maloobchodních prodejen. Z těchto poznatků navrhnout konkrétní změny a postupy, jak tuto přístupnost zlepšit a rozšířit tak dostupnost produktů a služeb k co nejširšímu spektru zákazníků.
Klíčová slova: přístupnost; nákupní proces; osoby se zdravotním postižením
Název práce: A proposal to improve the accessibility of retail stores
Autor(ka) práce: Strobel, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
From available information sources and through own research, identify problems and opportunities to improve the accessibility of retail stores. From these knowledge propose specific changes and procedures to improve this accessibility and thus expand the availability of products and services to the all customers.
Klíčová slova: accessibility ; retail stores; disability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: