Sankční politika Saúdské Arábie a jejích spojenců: Případová studie katarská diplomatická krize

Název práce: Sankční politika Saúdské Arábie a jejích spojenců: Případová studie katarská diplomatická krize
Autor(ka) práce: Vykydal, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Koalice Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Egypta a Bahrajnu uvalila na Katar v polovině roku 2017 pozemní, námořní a leteckou blokádu, zavedla diplomatické sankce a pomocí nátlaku se tak snažila změnit chování katarského režimu. Ačkoliv krize skončila o více než 3 roky později podepsáním deklarace v saúdskoarabském městě Al Ula, otázka, jestli se koalici v čele se Saúdskou Arábií podařilo docílit svých cílů, zůstává. Bakalářská práce analyzuje čtyři klíčové podmínky (orientace katarské zahraniční politiky na Írán, vojenská spolupráce Kataru s Tureckem, vysílání Al Jazeery a katarské napojení na teroristické organizace) stanovené státy arabského kvarteta a analyzuje, do jaké míry Katar nátlakové diplomacii podlehl a změnil své chování.
Klíčová slova: nátlaková diplomacie; sankce; blokáda; Saúdská Arábie; Katar; Írán
Název práce: The sanctions policy of Saudi Arabia and its allies: The Qatar diplomatic crisis case study
Autor(ka) práce: Vykydal, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In mid-2017, a coalition of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt and Bahrain imposed a land, sea and air blockade on Qatar as well as diplomatic sanctions in an attempt to pressure the Qatari regime to change its behaviour. Although the crisis ended more than three years later with the signing of a declaration in the Saudi city of Al Ula, the question remains whether the Saudi-led coalition succeeded in achieving its goals.The bachelor's thesis analyses four key conditions (Qatar's foreign policy orientation towards Iran, Qatar's military cooperation with Turkey, Al Jazeera's broadcasts, and Qatar's links to terrorist organisations) set by the Arab Quartet states and analyses the extent to which Qatar succumbed to coercive diplomacy and changed its behaviour.
Klíčová slova: coercive diplomacy; sanctions; blockade; Saudi Arabia; Qatar; Iran

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 23. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81626/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: