Vliv Velké Recese na export Německého automotivního průmyslu

Název práce: The influence of the Great Recession on the German automotive industry export
Autor(ka) práce: Hamáček, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis covers the topic of the Influence of the Great Recession on the German automotive industry mainly through lower demand on German export markets. The findings of the thesis support the hypothesis that the Great Recession decreased German automotive export. Regression analysis showed a direct proportional relationship between household income on export markets and respective export to them and indirect proportional relationship between the dependence of countries on automotive export prior to crisis and the performance of their economy during the crisis.
Klíčová slova: Great Recession; Regresní analýza; Automotivní export Německo
Název práce: Vliv Velké Recese na export Německého automotivního průmyslu
Autor(ka) práce: Hamáček, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vlivem Velké Recese na export Německého automotivního průmyslu primárně skrze nižší poptávku na německých exportních trzích. Závěry této práce potvrzují hypotézu, že Velká Recese snížila export německého automotivního průmyslu. Regresní analýza ukázala přímou úměru mezi disponibilním důchodem a německým automotivním exportem. Regresní analýza dále naznačila nepřímou úměru mezi závislostí ekonomik na automotivním exportu před krizí a vývojem jejich HDP během krize.
Klíčová slova: Německý automotivní průmysl; Velká Recese; Regresní analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 1. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81289/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: