Kybernetická bezpečnost. Případová studie: Vměšování se Ruské federace do prezidentských voleb USA

Název práce: Kybernetická bezpečnost. Případová studie: Vměšování se Ruské federace do prezidentských voleb USA
Autor(ka) práce: Tichá, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ruské informační války v prostředí prezidentských voleb ve Spojených státech amerických v letech 2016 a 2020. Oba případy vměšování se Ruské federace do amerických prezidentských voleb jsou vzájemně komparovány kvalitativní analýzou s ohledem na taktiky ruských informačně-psychologických a informačně-technologických operací a na cíle, na které jsou kybernetické útoky mířeny. Provedený výzkum přináší poznání, že se taktiky a cíle ve volbách v roce 2016 a 2020 drží stejného modelu a v čase se nemění. Výsledek práce je možný aplikovat ve sféře kybernetické bezpečnosti, kdy demokratické státy jsou schopny zabránit případnému vměšování se do základních demokratických principů.
Klíčová slova: ruská informační válka; prezidentské volby v USA; taktiky informační války; kyberprostor ; kybernetická bezpečnost
Název práce: Cyber security. Case Study: The Russian Federation's Interference in the US Presidential Elections
Autor(ka) práce: Tichá, Pavlína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis examines the problem of Russian information warfare in relation to the 2016 and 2020 US presidential elections. Through a qualitative analysis of Russian information-psychological and information-technological operations and the targets of cyberattacks, the two instances of the Russian Federation meddling in the American presidential elections are contrasted with one another. The results of the research show that the strategies and objectives used in the elections of 2016 and 2020 use the same framework and remain constant over time. The result of the work can be applied in the sphere of cyber security when democratic states are able to prevent possible interference in basic democratic principles.
Klíčová slova: cyberspace ; Russian information warfare; US presidential elections; cyber security; information warfare tactics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 7. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81138/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: