The European Union’s Fight Against Illegal Drugs in Latin America

Název práce: The European Union’s Fight Against Illegal Drugs in Latin America
Autor(ka) práce: McCrady, Alexander
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The fight against illegal drugs trafficking has been an issue throughout the late 20th century up until modern times. Affected most by this problem is the region of Latin America. Traditionally, this issue has been combatted with the War on Drugs; however, as time has progressed, the EU’s European model has begun to take over. This thesis’ purpose is to understand how the EU has been using declaratory and operational policies to fight against illegal drug trafficking in Latin America since the early 1990s. The EU’s use of interregionalism to foster ae new era of drug policies in Latin America will be explored through a single quantitative case study. This exploration will help uncover the exact means of the EU’s fight against illegal drug trafficking in Latin America and how it influenced this fight overall. The thesis ultimately discovered the EU’s European model has influenced the fight against illegal drug trafficking not only in Latin America, but in world hegemons such as the U.S. and that it is through this exact European model that the EU fights illegal drug trafficking: however, the EU’s true motives in the region are often shrouded in mystery.
Klíčová slova: COPOLAD; EU; European Model; Latin America; Interregionalism
Název práce: The European Union’s Fight Against Illegal Drugs in Latin America
Autor(ka) práce: McCrady, Alexander
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The fight against illegal drugs trafficking has been an issue throughout the late 20th century up until modern times. Affected most by this problem is the region of Latin America. Traditionally, this issue has been combatted with the War on Drugs; however, as time has progressed, the EU’s European model has begun to take over. This thesis’ purpose is to understand how the EU has been using declaratory and operational policies to fight against illegal drug trafficking in Latin America since the early 1990s. The EU’s use of interregionalism to foster a new era of drug policies in Latin America will be explored through a single quantitative case study. This exploration will help uncover the exact means of the EU’s fight against illegal drug trafficking in Latin America and how it influenced this fight overall. The thesis ultimately discovered the EU’s European model has influenced the fight against illegal drug trafficking not only in Latin America, but in world hegemons such as the U.S. and that it is through this exact European model that the EU fights illegal drug trafficking: however, the EU’s true motives in the region are often shrouded in mystery.
Klíčová slova: Interregionalism; EU; European model; COPOLAD; Latin America

Informace o studiu

Studijní program / obor: International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80958/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: