Podnikatelský plán k založení B2B e-shopu kosmetickými potřebami

Název práce: Podnikatelský plán k založení B2B e-shopu kosmetickými potřebami
Autor(ka) práce: Ptáček, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro rozšíření e-shopu s kosmetikou o B2B segment pro profesionály a firmy. Cílem práce je zjistit reálnost zvoleného podnikatelského záměru a návratnost investice. V první části je popsána současná e-commerce jako specifický druh podnikání v ekonomickém a právním rámci ČR. V další části jsou srovnány přístupy ke tvorbě podnikatelského plánu a vysvětlen model B.I.B.S. Ve třetí části je dle tohoto modelu vypracován vlastní business plán. Po analýzách vnějšího a vnitřního prostředí jsou stanoveny obchodní strategie: korporátní strategie firmy, jádro plánu – obchodní strategie nové jednotky B2B a funkční strategie k realizaci záměru.
Klíčová slova: B2B; korporátní strategie; právní rámec; kosmetika; podnikatelský plán; obchodní strategie; BIBS; e-commerce
Název práce: Business plan for establishing a B2B e-shop with cosmetics
Autor(ka) práce: Ptáček, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on developing a business plan to extend a cosmetics online shop to include a B2B segment for professionals and businesses too. The aim of this thesis is to examine the feasibility of the chosen business plan and the return of investment. Current state of e-commerce as a specific type of entrepreneurship within economic and legal framework of the Czech Republic is described in the first part. In the next part different ways of creating a business plan are compared and the model B.I.B.S. is explained. In accordance with this model, own business plan is created. The following business strategies are set after analyses of the external and internal environment: corporate strategy of the company, business strategy of new B2B unit – the core of the plan and functional strategies for implementation of the business plan.
Klíčová slova: B.I.B.S.; business plan; cosmetics; business strategy; corporate strategy; legal framework; B2B; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80872/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: