Světová banka - vznik, organizace a kritika

Název práce: Světová banka - vznik, organizace a kritika
Autor(ka) práce: Doležal, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Papoušková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o Světové bance, jejím založení, její organizaci a o kritice, kterou vyvolává. V první části jsem se soustředil na cíle a založení Světové banky, na její historické kořeny a problémy. Ve druhé rozebírám pozadí jejího založení a počátky fungování. Třetí část obsahuje její organizaci, financování, projekty a spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Ve čtvrté části je analýza kritiky banky. Pátá část obsahuje zhodnocení vlivu bohatých zemí a dělbu moci ve Světové bance.
Klíčová slova: Bretton Woods; Světová banka; kritika Světové banky
Název práce: The World Bank - beginning, organization and critique
Autor(ka) práce: Doležal, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Papoušková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on The World Bank, it's beginning, organisation and analysis of critique. This thesis begins with reasons for foundation, historical aspects and problems. This involved the world stage before Second World War and the beginning of the IBRD. The thesis continues with a frame look at the organization, projects, finance and the World Bank position. The study shows the righteousnees of critique, analyse it and interpret it. The remainder of the thesis is concerned about the decision power in the bank and it's consequences.
Klíčová slova: The World Bank Group; Bretton Woods; analysis of critique of the World Bank Group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2008
Datum obhajoby: 18. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: