Analýza podpory prodeje farmaceutické firmy Novartis s.r.o

Název práce: Analýza podpory prodeje farmaceutické firmy Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Vokatá, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se soustřeďuje na analýzu aktivit podpory prodeje, které jsou směřované jak na farmaceutické distributory jako důležité články na cestě léku k pacientovi, tak na zákazníky, tedy lékárny, a v neposlední řadě také na pacienty. Pozornost je věnována zejména tomu, zda jsou aktivity vhodně zvoleny, aby oslovili potřebné subjekty a byly tak efektivní. Část práce byla také věnována merchandisingu z důvodu důležitosti vzhledu prodejního místa při podpoře prodeje.
Klíčová slova: farmacie; podpora prodeje; merchandising
Název práce: Analysis of promotion activities of pharmaceutical company Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Vokatá, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the promotion activities to pharmaceutical distributors which are important part of the chain from producer to consumer, to pharmacies and patient as well. The main goal is to analyse if the activities are used and addressed effectively. There is special part devoted to merchandising in pharmacies because it is important in promotion in the point of purchase.
Klíčová slova: merchandising; pharmacy; promotion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2008
Datum podání práce: 17. 12. 2008
Datum obhajoby: 11. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: