Strategická analýza podniku Dermacol a.s

Název práce: Strategická analýza podniku Dermacol a.s
Autor(ka) práce: Khlopina, Yulia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Kuděj, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je strategická analýza společnosti Dermacol a.s. Na základě zpracovaných údajů budou navržena strategická doporučení, která přispějí k dalšímu rozvoji této firmy a úspěšnému konkurenčnímu boji na trhu kosmetického odvětví. Bakalářská práce se skládá ze dvou častí: teoretická a praktická. V teoretické časti bude popsán postup strategické analýzy a metod, které budou následně aplikované v praktické časti. V závěru práce bude provedena syntéza, SWOT analýza poznatků z předchozích analýz praktické časti a předložen návrh strategických doporučení pro úspěšný rozvoj společnosti Dermacol a.s.
Klíčová slova: strategie; finanční analýza; konkurence; podnik; strategická analýza
Název práce: Strategic analysis of the company Dermacol a.s
Autor(ka) práce: Khlopina, Yulia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Kuděj, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is a strategic analysis of the company Dermacol a.s. Based on the processed data, strategic recommendations will be proposed, which will contribute to further development of the company and successful competition in the cosmetics industry market. The bachelor's thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part will describe the process of strategic analysis and the methods that will be subsequently applied in the practical part. In conclusion, a synthesis will be conducted, including a SWOT analysis of the findings from the previous analyses in the practical part, and a proposal of strategic recommendations for the successful development of Dermacol a.s. will be presented.
Klíčová slova: strategic analysis; financial analysis; enterprise; competition; strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2022
Datum podání práce: 19. 9. 2023
Datum obhajoby: 18. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82402/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: