Dopad zavedení kontrolního hlášení na výběr daně z přidané hodnoty

Název práce: Dopad zavedení kontrolního hlášení na výběr daně z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Kůlová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat, zda bylo zavedení kontrolního hlášení vhodným nástrojem k detekování podvodů u daně z přidané hodnoty, zejména k rozkrývání karuselových podvodů. Výzkumná část této práce bude věnovaná rozboru inkasa daně z přidané hodnoty za období od roku 2000 do roku 2020, kde bude analyzován jeho případný fiskální efekt.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; karuselový podvod; fiskální efekt; kontrolní hlášení
Název práce: The impact of the introduction of control reporting on the collection of Value Added Tax
Autor(ka) práce: Kůlová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse whether the implementation of the control report was an appropriate tool for detecting Value Added Tax fraud, in particular for uncovering carousel fraud. The research part of this thesis will be devoted to the analysis of Value Added Tax collection for the period from 2000 to 2020, where its potential fiscal effect will be analysed.
Klíčová slova: Control report; Carousel fraud; Value Added Tax; Fiscal effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2021
Datum podání práce: 30. 5. 2023
Datum obhajoby: 15. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: