Green Bonds : Is it an important Financial instrument in the global market?

Název práce: Green Bonds : Is it an important Financial instrument in the global market?
Autor(ka) práce: Mitra, Panchali
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study is carried out based on green bonds and its performance in the financial market. We have carried out regression analysis to determine the performances of the green bonds.
Klíčová slova: regression analysis; financial market; green bonds; sustainable development ; factor models
Název práce: Green Bonds : Is it an important Financial instrument in the global market?
Autor(ka) práce: Mitra, Panchali
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study is carried out based on green bonds and its performance in the financial market. We have carried out regression analysis to determine the performances of the green bonds.
Klíčová slova: regression analysis; financial markets; green bonds; factor models; sustainable development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2022
Datum podání práce: 7. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81130/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: