Modelová aplikace v jazyce Java se spojením na SQL databázi

Název práce: Modelová aplikace v jazyce Java se spojením na SQL databázi
Autor(ka) práce: Bíbr, Filip Kristián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Říha, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na propojení modelové Java aplikace s SQL databází. Tato práce ukáže, jak se může Java aplikace vzdáleně připojit na Microsoft databázi a pracovat s daty z této databáze. Dále jsou v práci prezentovány základními pojmy spojené s programovacím jazykem Java a s relačními databázemi.
Klíčová slova: SQL; databáze; MSSQL; Java
Název práce: Model Java application with a connection to an SQL database
Autor(ka) práce: Bíbr, Filip Kristián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Říha, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on connecting a model Java application with a SQL database. This thesis will show how a java application can remotely connect to a Microsoft database and work with data from that database. Furthermore, basic terms associated with the Java programming language and relational databases are presented in the thesis.
Klíčová slova: Java; SQL; database; MSSQL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2023
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: