Youth Unemployment: A comparison between Italy and the Czech Republic

Název práce: Youth Unemployment: A comparison between Italy and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Roselli, Eileen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Musil, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Youth unemployment presents an issue for governments in many countries around the world. Italy is among those with the highest unemployment rates in the European Union. On the other hand, the Czech Republic has managed to achieve the lowest unemployment rate in the EU. The goal of this thesis will be to explore the main differences between the labour markets in Italy and the Czech Republic. Furthermore, this thesis will investigate the reasons for which Italians seem to face more obstacles than Czechs when first entering the labour market, despite both countries having well developed and funded education systems. Additionally, this thesis will explore other societal factors affecting the situation of young people entering the labour market in Italy compared to those in the Czech Republic.
Klíčová slova: Labour Market Flexibility; Youth Unemployment; Non-standard Employment; Czechia; Italy
Název práce: Youth Unemployment: A comparison between Italy and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Roselli, Eileen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Musil, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Youth unemployment presents an issue for governments in many countries around the world. Italy is among those with the highest unemployment rates in the European Union. On the other hand, the Czech Republic has managed to achieve the lowest unemployment rate in the EU. The goal of this thesis will be to explore the main differences between the labour markets in Italy and the Czech Republic. Furthermore, this thesis will investigate the reasons for which Italians seem to face more obstacles than Czechs when first entering the labour market, despite both countries having well developed and funded education systems. Additionally, this thesis will explore other societal factors affecting the situation of young people entering the labour market in Italy compared to those in the Czech Republic.
Klíčová slova: Youth Unemployment; Labour Market Flexibility; Non-standard Employment; Czechia; Italy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economic Data Analysis/Data Analysis and Modeling
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 23. 8. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82677/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: