Příležitosti pro rozvoj sektoru minipivovarů na českém trhu

Název práce: Příležitosti pro rozvoj sektoru minipivovarů na českém trhu
Autor(ka) práce: Kocián, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má za cíl identifikovat příležitosti k expanzi, popř. rozvoji minipivovarů na českém trhu. Nejdříve se zabývá marketingovými analýzami, ze kterých vycházejí některé otázky pro hloubkové rozhovory s vybranými majiteli minipivovarů. Analýzy poté společně s rozhovory vedou k popsání některých možných příležitostí pro rozvoj.
Klíčová slova: rozvoj sektoru; minipivovar; příležitost k rozvoji
Název práce: Opportunities for the development of the microbrewery sector on the Czech market
Autor(ka) práce: Kocián, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to identify opportunities for expansion or development of microbreweries on the Czech market. First, it deals with marketing analysis, from which some questions for in-depth interviews with selected microbrewery owners are based. The analyses, together with the interviews, then lead to a description of some possible opportunities for development.
Klíčová slova: development of a sector; microbrewery; Opportunities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: