Sociální sítě v marketingové komunikaci hotelu

Název práce: Sociální sítě v marketingové komunikaci hotelu
Autor(ka) práce: Adamcová, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Scholz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit strategii využití sociální sítě Instagram pro Hotel Novotel Wenceslas Square, který v současnosti nedisponuje aktivním instagramovým profilem. Dílčím cílem práce je zanalyzovat využití sociální sítě Instagram v marketingové komunikaci tří vybraných hotelů. Vybrané hotely pro analýzu jsou Hotel Century Old Town – MGallery, Hotel Don Giovanni a Hotel OREA Pyramida Praha. Výběr byl proveden na základě následujících kritérií - čtyřhvězdičkový hotel v hlavním městě Praha s aktivním instagramovým účtem. Sledovány jsou veličiny - počet sledujících, počet příspěvků na profilu, počet přidaných příspěvků v jednotlivých měsících, obsah příspěvků a jejich úspěšnost. Pro lepší orientaci na instagramových profilech byly provedeny hloubkové rozhovory se správci těchto profilů. Výsledky analýzy jsou podrobeny komparaci pomocí metody konkurenčního benchmarkingu. V závěrečné části práce je vytvořen návrh využití sociální sítě Instagram v marketingové komunikaci pro Hotel Novotel Wenceslas Square na základě výsledků analýz instagramových profilů a bechmarkingu.
Klíčová slova: marketingová komunikace; Instagram; sociální sítě; hotelnictví
Název práce: Social media in hotel marketing communication
Autor(ka) práce: Adamcová, Leona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Scholz, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this bachelor thesis is to suggest utilization of Instagram for a hotel, which currently does not have account on Instagram. The partial purpose is to analyze the utilization of social media in marketing communication in the hospitality industry. Specifically, the utilization of Instagram in marketing communication in three chosen hotels. The subjects of this thesis were Hotel Century Old Town – MGallery, Hotel Don Giovanni and Hotel OREA Pyramida Praha. These subjects were selected by following criteria: type of accommodation facility is a four-star hotel located in the capital city – Prague, which has active account on Instagram. Using primary data collected from Instagram accounts of the hotels, this thesis was designed to investigate number of followers, number of shared posts in each month, post content and subsequently success of the posts. To deepen knowledge and orientation interviews with social media managers were conducted. The subsequent proposal was processed for Hotel Novotel Wenceslas Square Prague based on the results from analysis of primary data and the comparison of results using the competitive benchmarking method.
Klíčová slova: social networks; marketing communication; Instagram; hospitality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: