Odpovědnost za právní vady zboží

Název práce: Odpovědnost za právní vady zboží
Autor(ka) práce: Veliká, Věra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Votava, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odpovědnosti za právní vady zboží související s porušením práv průmyslového vlastnictví. V práci popisuji základní pojmy a právní předpisy upravující oblast odpovědnosti za právní vady a vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Dále také pojednávám o působnosti Celní správy České republiky na vnitrostátním trhu a její roli týkající se zadržení zboží podezřelého z porušování práv průmyslového vlastnictví a souvisejících postupů.
Klíčová slova: odpovědnost za právní vady; práva průmyslového vlastnictví; padělek; ochranná známka; vymáhání práv duševního vlastnictví; celní orgány
Název práce: Liability for legal defects of goods
Autor(ka) práce: Veliká, Věra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Votava, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of liability for legal defects of goods related to the infringement of industrial property rights. In the thesis I describe the basic concepts and legal regulations governing the area of liability for legal defects and enforcement of industrial property rights. It also discusses the competence of the Customs Administration of the Czech Republic on the national market and its role concerning the detention of goods suspected of infringing industrial property rights and related procedures.
Klíčová slova: liability for legal defects; enforcement of intellectual property rights; customs; industrial property rights; counterfeit; trademark

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81824/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: