Vliv stylu vedení při řízení různorodých týmů na inovace a růst

Název práce: The influence of leadership style in managing diverse teams on innovation and growth
Autor(ka) práce: El Baba, Mahmoud
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Oponenti práce: San José Iglesias, Rafael
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study determined the influence of leadership styles of management professionals, from top-level and middle-level managerial positions, the way their roles are performed in contemporary organisations that have diverse workforce, on growth and innovation in the company. This research examined the leadership style of a group of managers, including top-level and middle-level managers. Moreover, the study analysed the given output of each studied leader’s style using innovation and growth as key factors for analysis and assessment of the organisational performance.
Klíčová slova: Innovation; Growth; Leadership Style; Diverse Teams
Název práce: Vliv stylu vedení při řízení různorodých týmů na inovace a růst
Autor(ka) práce: El Baba, Mahmoud
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Oponenti práce: San José Iglesias, Rafael
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato studie zjišťovala vliv stylů vedení manažerských profesionálů, z vrcholových a středních manažerských pozic, způsob, jakým jsou jejich role vykonávány v současných organizacích, které mají různorodou pracovní sílu, na růst a inovace ve společnosti. Tento výzkum zkoumal styl vedení skupiny manažerů, včetně manažerů na nejvyšší a střední úrovni. Kromě toho studie analyzovala daný výstup stylu každého studovaného lídra pomocí inovace a růstu jako klíčových faktorů pro analýzu a hodnocení výkonnosti organizace.
Klíčová slova: inovace; růst; styl vedení; různorodé týmy

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80673/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: