Vzájemné zahraniční vztahy Turecka a EU

Název práce: Vzájemné zahraniční vztahy Turecka a EU
Autor(ka) práce: Taghiyeva, Mehmana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na politické a obchodní vztahy mezi Tureckou republikou a Evropskou unii a klade si za cíl vymezit dopad neúspěšného pokusu o vojenský převrat v roce 2016 v Turecku na vzájemné obchodní vztahy. Práce rovněž věnuje problematiky členství Turecka v EU. Diplomová práce je rozdělená do 3 hlavních kapitol.
Klíčová slova: EU; Turecko; Vojenské převraty v Turecku; Obchodní vztahy; Členství Turecka v EU
Název práce: Political and trade relations between Turkey and EU
Autor(ka) práce: Taghiyeva, Mehmana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Weinfurter, Jaroslav
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis focuses on the political and trade relations between the Republic of Turkey and the European Union and aims to define the impact of the failed attempted military coup in Turkey in 2016 on mutual trade relations. The thesis also focuses on the issue of Turkey's EU membership. The thesis is divided into 3 main chapters.
Klíčová slova: EU; Turkey; Trade relations; Turkey's EU membership; Military coups in Turkey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77915/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: