Environmentální image České republiky

Název práce: Environmentální image České republiky
Autor(ka) práce: Kutnarová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje problematiku ochrany životního prostředí v České republice a zejména to, jak je přístup k ochraně životního prostředí v České republice vnímán státy Evropské unie. Cílem práce je zjistit, zda je Česká republika vnímána jako environmentální aktér, zda je vnímána pozitivně či spíše negativně a jaké je povědomí ve státech Evropské unie o přístupu České republiky k ochraně životního prostředí.
Klíčová slova: ochrana životního prostřed; image; environmentální politika; nation branding; značka státu
Název práce: Environmental image of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kutnarová, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the issue of environmental protection in the Czech Republic and in particular how the approach to environmental protection in the Czech Republic is perceived by the EU countries. The aim of the thesis is to find out whether the Czech Republic is perceived as an environmental actor, whether it is perceived positively or rather negatively and what is the awareness in the European Union countries of the Czech Republic's approach to environmental protection.
Klíčová slova: environmental protection; image; environmental policy; nation branding; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77280/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: