Exchange Rate Volatility and Balance of Payments Adjustment in Pakistan

Název práce: Exchange Rate Volatility and Balance of Payments Adjustment in Pakistan
Autor(ka) práce: Mehak, Fatima
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study investigates how exchange rate volatility affects Pakistan's balance of payments (BOP). It draws attention to Pakistan's recent fluctuating currency rates and how they have affected the country's economy, especially by reducing foreign exchange reserves and widening the trade imbalances. With an emphasis on exports, imports, and the overall effect of exchange rate volatility on the balance of payments, the study intends to analyze the relationship between exchange rate movements and Pakistan's current account balance. The study's conclusions have important policy implications for regulating currency rate volatility, fostering exports, and enhancing the balance of payments. The paper will provide a review of the literature, a theoretical framework, and empirical analysis before drawing the conclusion that stabilizing exchange rates, fostering exports, and managing volatility may or may not improve Pakistan's balance of payments with an aim to promote overall economic stability. The study's conclusions may also be applicable to other nations dealing with comparable difficulties in maintaining their balance of payments in the face of exchange rate changes.
Klíčová slova: Pakistan; Balance of Payment; Exchange Rate Volatility; Imports; Exports; Current Account Balance; Trade Deficit; Economic Stability; State Bank of Pakistan; Foreign Exchange Reserves; Competitiveness
Název práce: Exchange Rate Volatility and Balance of Payments Adjustment in Pakistan
Autor(ka) práce: Mehak, Fatima
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study investigates how exchange rate volatility affects Pakistan's balance of payments (BOP). It draws attention to Pakistan's recent fluctuating currency rates and how they have affected the country's economy, especially by reducing foreign exchange reserves and widening the trade imbalances. With an emphasis on exports, imports, and the overall effect of exchange rate volatility on the balance of payments, the study intends to analyze the relationship between exchange rate movements and Pakistan's current account balance. The study's conclusions have important policy implications for regulating currency rate volatility, fostering exports, and enhancing the balance of payments. The paper will provide a review of the literature, a theoretical framework, and empirical analysis before drawing the conclusion that stabilizing exchange rates, fostering exports, and managing volatility may or may not improve Pakistan's balance of payments with an aim to promote overall economic stability. The study's conclusions may also be applicable to other nations dealing with comparable difficulties in maintaining their balance of payments in the face of exchange rate changes.
Klíčová slova: Pakistan; Balance of Payment; Exchange Rate Volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics and Public Policy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2023
Datum podání práce: 12. 8. 2023
Datum obhajoby: 3. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83883/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: