Strategie a rozvoj vodíkové mobility

Název práce: Strategie a rozvoj vodíkové mobility
Autor(ka) práce: Kolčář, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hönig, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá strategicko-ekonomickým vyhodnocením investice do vodíkové mobility za využití nákladových křivek, čisté současné hodnoty, návratnosti investice a doby návratnosti investice. Pomocí nákladových křivek zkoumá body zlomu. Přínosem práce jsou identifikace časové hranice pro nákup a provoz vodíkových vozidel vůči bateriovým elektromobilům a konvenčním automobilům a doporučení výhodnosti nákupu a provozu vodíkových elektromobilů v současných podmínkách pro fyzické osoby a ve veřejném sektoru.
Klíčová slova: Vodíková mobilita; bod zlomu; strategie; nákladové křivky
Název práce: Strategy and Investment in Hydrogen mobility
Autor(ka) práce: Kolčář, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hönig, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master thesis deals with the strategic-economic evaluation of the investment in hydrogen mobility using cost curves, net present value, investment return and investment return period. It examines break-even points using cost curves. The contribution of the work is the identification of the time limit for the purchase and operation of hydrogen vehicles compared to battery electric cars and conventional cars, and recommendations on the advisability of purchasing and operating hydrogen electric cars in current conditions for individuals and in the public sector.
Klíčová slova: Fuel cell; Hydrogen; cost curves; break point; Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2022
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: