Komparativní analýza českého a švédského přístupu k pandemii nemoci COVID-19 v letech 2020 a 2021

Název práce: Komparativní analýza českého a švédského přístupu k pandemii nemoci COVID-19 v letech 2020 a 2021
Autor(ka) práce: Vencovský, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmilňák, Richard
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá vlivem vládních opatření na ekonomiku během pandemie onemocnění COVID-19 v České republice a Švédském království. V teoretické části se práce věnuje prvotnímu vývoji pandemie, ekonomickému vývoji v období před pandemií a strategiím České republiky a Švédského království v boji proti pandemii. Praktická část se zabývá vládními opatřeními a následně jejich dopady na ekonomiku a některé mimoekonomické faktory spojené s pandemií. Závěr této bakalářské práce dochází ke zjištění, že opatření švédské vlády působila méně negativně na ekonomiku i mimoekonomické faktory a vláda Česká republiky by se jimi měla v podobné budoucí krizové situaci inspirovat.
Klíčová slova: pandemie; ekonomika; opatření; trh práce; ochrana
Název práce: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CZECH AND SWEDISH RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020 AND 2021
Autor(ka) práce: Vencovský, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmilňák, Richard
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the impact of government measures on the economy during the COVID-19 pandemic in the Czech Republic and the Kingdom of Sweden. In the theoretical part, the thesis focuses on the initial development of the pandemic, the economic development in the period before the pandemic and the strategies of the Czech Republic and the Kingdom of Sweden to respond to the pandemic. The practical part examines the government measures and their subsequent impact on the economy and some of the non-economic factors associated with the pandemic. The conclusion of this thesis is that the Swedish government's measures had a less negative impact on the economy and non-economic factors and the Czech government should take inspiration from these measures in future crises of similar magnitude.
Klíčová slova: pandemic; economy; measures; labour market; protection

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: