Vykazování kryptoaktiv v účetnictví

Název práce: Vykazování kryptoaktiv v účetnictví
Autor(ka) práce: Nguyen, Phuong Thao
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou vykazování a prezentace kryptoaktiv v souladu s českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). V úvodní kapitole jsou představeny teoretické základy digitálních aktiv, které jsou důležité pro orientaci a porozumění dané problematice. Další kapitola je věnována účetnímu zobrazení virtuálních aktiv podle české legislativy a IFRS. V praktické části práce jsou na modelovém příkladu prezentovány rozdíly v účetním zpracování kryptoaktiv podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
Klíčová slova: blockchain; bitcoin; kryptoaktiva; tokeny; IFRS; české účetní předpisy; digitální aktiva
Název práce: Reporting crypto assets in accounting
Autor(ka) práce: Nguyen, Phuong Thao
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focusses on the issue of reporting and presentation of crypto assets by Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards (IFRS). The introductory chapter presents the theoretical foundations of digital assets, which are important for the orientation and understanding subject matter. The second chapter is dedicated to the accounting presentation of virtual assets accordance with Czech legislation and IFRS. In the practical segment of the thesis, distinctions in the accounting treatment of crypto assets between Czech accounting regulations and International Accounting Reporting Standards are illustrated thougth a model example.
Klíčová slova: crypto assets; Czech accounting regulations; bitcoin; blockchain; tokens; digital assets; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: