Fundamentální a technická analýza akcie

Název práce: Fundamentální a technická analýza akcie
Autor(ka) práce: Lobodina, Yuliya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá fundamentální a technickou analýzou akcie společnosti Tesla Inc. Cílem práce je na základě výstupů fundamentální a technické analýzy ohodnotit akcii a vyvodit investiční doporučení. Práce je rozdělena do čtyř částí, kde první dvě části obsahují teoretický základ fundamentální a technické analýzy. Třetí část se zaměřuje na provedení globální, odvětvové a firemní fundamentální analýzy v praxi, a v čtvrté části jsou aplikovány vybrané indikátory technické analýzy za účelem stanovení trendu a odhadu směru vývoje ceny akcie.
Klíčová slova: Fundamentální analýza; Technická analýza; Akcie; Trend; Vnitřní hodnota
Název práce: Fundamental and technical analysis of stock
Autor(ka) práce: Lobodina, Yuliya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the fundamental and technical analysis of Tesla Inc. stocks. The aim of this work is to evaluate the stock and provide investment recommendations based on the outcomes of fundamental and technical analysis. The thesis is divided into four parts, where the first two parts encompass the theoretical foundation of fundamental and technical analysis. The third part focuses on the practical execution of global, sector-specific, and company-specific fundamental analysis, and the final fourth part applies selected technical analysis indicators to determine trends and predict the future price development of the stock.
Klíčová slova: fundamental analysis; technical analysis; stock; intrinsic value; trend

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: