Tarify v osobní železniční dopravě

Název práce: Tarify v osobní železniční dopravě
Autor(ka) práce: Jakešová, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Tůma, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá tarify v osobní železniční dopravě a jejich vliv na cestující, provozovatele a dopravní systém. Analýza zahrnuje cenové struktury, srovnání s jinými druhy dopravy a efektivitu stávajícího tarifního systému. Cílem je identifikovat možná zlepšení a inovace v tarifní politice s ohledem na sociální, ekonomické a environmentální faktory. Výsledky přispějí k efektivní a udržitelné železniční dopravě, podporující ekonomicky dostupný a ekologicky šetrný pohyb osob.
Klíčová slova: Osobní železniční doprava; Tarify; Cenové struktury; Tarifní systém; Železniční doprava
Název práce: Tariffs in passenger rail transport
Autor(ka) práce: Jakešová, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Tůma, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines tariffs in passenger rail transport and their effect on passengers, operators and the transport system. The analysis includes price structures, comparison with other modes of transport and the effectiveness of the existing tariff system. The aim is to identify possible improvements and innovations in tariff policy with regard to social, economic and environmental factors. The results will contribute to efficient and sustainable rail transport, supporting economically accessible and environmentally friendly movement of people.
Klíčová slova: Price structures; Tariff system; Rail transport; Passenger rail transport; Tariffs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2022
Datum podání práce: 5. 9. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84243/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: