NajdiEdu

Název práce: NajdiEdu
Autor(ka) práce: Ondroušková, Tereza
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Jančík, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem projektu NajdiEdu je shromažďování, zpracovávání, vizualizace a publikace informací o školách a digitálním vzdělávání. Projekt umožňuje rodičům, učitelům a studentům efektivně vyhledávat zdroje dalšího vzdělávání. Vznikl v srpnu 2020 a původně se zaměřoval na vytvoření aplikace pro vyhledávání základních a středních škol z různých zdrojů dat. Aplikace usnadňuje uživatelům rozhodování o výběru vhodné školy tím, že umožňuje sestavit seznam škol odpovídajících uživatelovým kritériím. Rozsah projektu se postupně rozšiřoval, přidány byly další funkce, jako je databáze online vzdělávacích zdrojů a vyhledávání možností celoživotního vzdělávání. Závěrečná práce v programu DABM detailně prezentuje návrh a implementaci projektu NajdiEdu, přičemž rozlišuje mezi prvky projektu, které jsou originálním příspěvkem autora, a těmi, které byly outsourcovány.
Klíčová slova: NajdiEdu; Vzdělávací databáze; Vyhledávač škol
Název práce: NajdiEdu
Autor(ka) práce: Ondroušková, Tereza
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Jančík, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The NajdiEdu project aims to collect, process, visualize, and publish information about schools and digital education, assisting parents, teachers, and students in efficiently finding further educational resources. Initiated in August 2020, the project initially focused on creating an application for searching primary and secondary schools using various data sources. The application facilitates the decision-making process for choosing suitable schools by allowing users to compile a list of schools that meet their criteria. Over time, the project's scope expanded to include additional features such as an online educational resources database and lifelong learning opportunities search function. This final thesis in the DABM program comprehensively introduces the design and implementation of the NajdiEdu project, differentiating between the parts that are the author's original contribution and those outsourced to external suppliers.
Klíčová slova: Educational resources database; NajdiEdu; Find the school

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2023
Datum podání práce: 30. 11. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86723/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: