IoT využití v akváriu

Název práce: IoT využití v akváriu
Autor(ka) práce: Kudyn, Hynek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce představuje řešení IoT a široké způsoby jeho využití. Přesněji se pak zaměřuje na využití IoT v domácnosti na konkrétním příkladu akvária. Práce se bude nejdříve věnovat popisu vybraných technologií a následně se zaměří na samotný vývoj s využitím těchto technologií. Celkově se sice práce věnuje převážně jednomu konkrétnímu řešení v akváriu, klíčová funkcionalita zůstává však i u podobných řešeních stejná. Výsledek této práce by měl být znovupoužitelný a mohl by posloužit někomu, koho tato problematika zajímá, jako návod na měření parametrů nejen pro použití v akváriu, ale i pro obdobné účely.
Klíčová slova: Internet věcí; Arduino; Programování; Akvárium; Node.js; ExpressJS; Angular
Název práce: IoT Application in an Aquarium
Autor(ka) práce: Kudyn, Hynek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis presents the IoT solution and explores its diverse applications. It specifically focuses on the utilization of IoT within a household, using the specific example of an aquarium. The thesis will be initially devoted to description of selected technologies, and subsequently concentrate on the actual development utilizing these technologies. Altough the thesis is mainly devoted to one specific solution for an aquarium, the key functionality remains consistent across similar applications. The outcome of this work aims to be reusable and could serve as a guide for individuals interested in this field, providing instructions for measuring parameters not only for aquarium use but also for similar purposes.
Klíčová slova: Angular; Programming; Aquarium; Arduino; Node.js; ExpressJS; Internet of Things

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2022
Datum podání práce: 4. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82500/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: