Analýza trendů a vývoje mobilních aplikací sociálních médií

Název práce: Analýza trendů a vývoje mobilních aplikací sociálních médií
Autor(ka) práce: Somova, Elizaveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Syrovátková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rozšíření mobilních zařízení a přítomnost sociálních médií zásadně změnily způsob, jakým lidé komunikují, sdílejí informace a navazují společenské vztahy. Tato bakalářská práce provádí komplexní analýzu neustále se vyvíjejícího prostředí mobilních trendů a vývoje v oblasti mobilních aplikací sociálních médií.
Klíčová slova: trendy sociálních médií; funkce mobilních aplikací; algoritmy sociálních médií; chování uživatelů mobilních aplikací; aktualizace mobilních aplikací; bezpečnost mobilních aplikací; reklama na sociálních médiích; soukromí uživatelů; Sociální média aplikace; platformy sociálních médií
Název práce: Analysis of mobile social media application trends and developments
Autor(ka) práce: Somova, Elizaveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Syrovátková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The widespread adoption of mobile devices and the ubiquitous presence of social media have fundamentally changed the way people communicate, share information, and form social relationships. This bachelor's thesis conducts a comprehensive analysis of the ever-evolving landscape of mobile trends and developments in the field of mobile social media applications.
Klíčová slova: Social Media Algorithms; Mobile User Behavior; Social Media Platforms; Mobile App Updates; Social Media Advertising; Mobile Security; User Privacy; Social Media Applications; Social Media Trends; Mobile App Features

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82883/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: