The Embodiment of Corporate Social Responsibility (CSR) within Hotel Employees and it’s Motivation Factors

Název práce: The embodiment of Corporate Social Responsibility (CSR) within hotel employees and it’s motivation factors
Autor(ka) práce: Chew, Christyn Li Ling
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to investigate the dynamic realm of hospitality industry Corporate Social Responsibility (CSR) with the purpose of finding an in-depth understanding of the employee embodiment of CSR in hotel operations departments and explore the motivation factors influencing this embodiment. Therefore to answer the proposed research questions, qualitative research was conducted in the form of interviewing 15 hotel operations employees with questionnaires build based on previous secondary research studies of hotel CSR practise and factors of employee motivation. The qualitative data collected was then analysed and divided into two main categories: ‘Employee Embodiment of CSR’ and ‘Motivational Factors Influencing Employee Embodiment of CSR’. Examining both of these categories contributed to accomplishing the thesis objectives, addressing the research inquiries, and arriving at a dependable conclusion.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility (CSR); hotel; operations; embodiment; employee; motivation
Název práce: The Embodiment of Corporate Social Responsibility (CSR) within Hotel Employees and it’s Motivation Factors
Autor(ka) práce: Chew, Christyn Li Ling
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to investigate the dynamic realm of hospitality industry Corporate Social Responsibility (CSR) with the purpose of finding an in-depth understanding of the employee embodiment of CSR in hotel operations departments and explore the motivation factors influencing this embodiment. Therefore to answer the proposed research questions, qualitative research was conducted in the form of interviewing 15 hotel operations employees with questionnaires build based on previous secondary research studies of hotel CSR practise and factors of employee motivation. The qualitative data collected was then analysed and divided into two main categories: ‘Employee Embodiment of CSR’ and ‘Motivational Factors Influencing Employee Embodiment of CSR’. Examining both of these categories contributed to accomplishing the thesis objectives, addressing the research inquiries, and arriving at a dependable conclusion.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility (CSR); motivation; hotel; employee; embodiment; operations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2022
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: