Valuation of Copel - Companhia Paranaense de Energia

Název práce: Valuation of Copel Companhia Paranaense de Energia
Autor(ka) práce: Boiko Filho, Andre
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Ali, Tanweer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis, "Valuation of Copel Companhia Paranaense de Energia," conducts a thorough valuation of Copel using strategic tools such as PESTEL, SWOT, and Porter’s Five Forces. It focuses on the Discounted Cash Flow (DCF) model, drawing from historical financial data and future projections. Key value drivers are critically assessed, culminating in the determination of Copel's Enterprise Value, Equity Value, and Implied Share Price. The study concludes with a comparation of implied share price to the market share price as of December 31, 2022, offering significant insights into investment decisions.
Klíčová slova: Valuation; Strategic Analysis; Brazil; DCF; Copel
Název práce: Valuation of Copel - Companhia Paranaense de Energia
Autor(ka) práce: Boiko Filho, Andre
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Ali, Tanweer
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis, "Valuation of Copel Companhia Paranaense de Energia," conducts a thorough valuation of Copel using strategic tools such as PESTEL, SWOT, and Porter’s Five Forces. It focuses on the Discounted Cash Flow (DCF) model, drawing from historical financial data and future projections. Key value drivers are critically assessed, culminating in the determination of Copel's Enterprise Value, Equity Value, and Implied Share Price. The study concludes with a comparation of implied share price to the market share price as of December 31, 2022, offering significant insights into investment decisions.
Klíčová slova: Valuation; DCF; Copel; Brazil; Strategic Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: