Judgmental Biases and Consumer Behaviour in Smartphone Selection

Název práce: Judgmental Biases and Consumer Behaviour in Smartphone Selection
Autor(ka) práce: Hlekau, Valiantsin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis is focused on the issue of contemporary judgmental biases found and observed among the consumers while selecting a smartphone. The smartphone was chosen as a subject of research due to the fact that it’s a multifunctional device, which has relatively recently become an integral part of our lives by being used in work, leisure and other aspects of life. The master thesis consists of two major parts — a theoretical part and a practical part. In the scope of the paper’s theoretical part, such issues, as judgmental biases, their relation to the consumers’ behaviour and their preferences during purchase decisions are discussed. In practical part, the experiment is set to determine the presence of biases during the process of customer choice. In the process of the data processing the main existing judgmental biases are determined and the main consequences of the fact of existence of such biases for final customers and smartphones’ producers are set.
Klíčová slova: consumer behaviour; judgmental biases; purchase decisions; decision making; customer preferences; smartphones
Název práce: Judgmental Biases and Consumer Behaviour in Smartphone Selection
Autor(ka) práce: Hlekau, Valiantsin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis is focused on the issue of contemporary judgmental biases found and observed among the consumers while selecting a smartphone. The smartphone was chosen as a subject of research due to the fact that it’s a multifunctional device, which has relatively recently become an integral part of our lives by being used in work, leisure and other aspects of life. The master thesis consists of two major parts — a theoretical part and a practical part. In the scope of the paper’s theoretical part, such issues, as judgmental biases, their relation to the consumers’ behaviour and their preferences during purchase decisions are discussed. In practical part, the experiment is set to determine the presence of biases during the process of customer choice. In the process of the data processing the main existing judgmental biases are determined and the main consequences of the fact of existence of such biases for final customers and smartphones’ producers are set.
Klíčová slova: purchase decisions; consumer behaviour; customer preferences; smartphones; judgmental biases; decision making

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85150/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: