Does Employer Branding have a Positive Impact on the Business in large corporations?

Název práce: Does Employer Branding have a Positive Impact on the Business in midsize and large corporations?
Autor(ka) práce: Bose, Aratrika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper explores the impact of Employer Branding on large corporations, aiming to establish a direct connection with three business performance parameters: overall sales performance, profitability, and market capitalization. Examining seven major organizations, the research focuses on Employer Branding practices such as Employee Value Proposition (EVP), Employee Experience, Employer Reputation, Work-Life Balance, and Employee Engagement. The results reveal a strong correlation between organizational performance and Employer Branding practices, with Microsoft earning the highest score (45) and Amazon the lowest (39) out of 50. The Benchmark 7 organizations exhibited strong business performance; business momentum (even during the COVID 19 pandemic); profitability; market capitalization; resilience; reputation; innovation; speedy response to business interruptions; and others. Future research on this subject can focus on a 'cause and effect' study about which Employer Branding practices impact which brand performance outcome. The research can also eventually try and develop a correlation model which can serve as a guide for brands.
Klíčová slova: Employee Experience; Employer Reputation; Employer Branding
Název práce: Does Employer Branding have a Positive Impact on the Business in large corporations?
Autor(ka) práce: Bose, Aratrika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper explores the impact of Employer Branding on large corporations, aiming to establish a direct connection with three business performance parameters: overall sales performance, profitability, and market capitalization. Examining seven major organizations, the research focuses on Employer Branding practices such as Employee Value Proposition (EVP), Employee Experience, Employer Reputation, Work-Life Balance, and Employee Engagement. The results reveal a strong correlation between organizational performance and Employer Branding practices, with Microsoft earning the highest score (45) and Amazon the lowest (39) out of 50. The Benchmark 7 organizations exhibited strong business performance; business momentum (even during the COVID 19 pandemic); profitability; market capitalization; resilience; reputation; innovation; speedy response to business interruptions; and others. Future research on this subject can focus on a 'cause and effect' study about which Employer Branding practices impact which brand performance outcome. The research can also eventually try and develop a correlation model which can serve as a guide for brands.
Klíčová slova: Employer Branding; Employee Experience; Employer Reputation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: