Investování do LEGO stavebnic

Název práce: Investování do LEGO stavebnic
Autor(ka) práce: Přeučil, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením predikčních modelů cen stavebnic LEGO na sekundárním trhu. První kategorie modelů se pokouší pomocí různých atributů LEGO stavebnic předpovědět aktuální cenu nerozbalené, již oficiálně neprodávané stavebnice na sekundárním trhu. Pro tuto predikci jsou použita data z 3608 uskutečněných transakcí pro 1074 různých stavebnic. Sledované transakce byly povedeny přes internetové tržiště eBay.com na území USA mezi zářím a listopadem roku 2023. Predikční modely jsou vytvořeny regresní analýzou. Vysvětlovaná proměnná v modelech je aktuální cena stavebnice na sekundárním trhu. Nejlepšímu modelu se podařilo vysvětlil 80 % rozptylu aktuální ceny. Druhá kategorie modelů se pokouší předvídat budoucí cenu nerozbalených a již oficiálně neprodávaných stavebnic na základě předchozí ceny. K této predikci je použit model ARIMA. Modelu se podařilo predikovat ceny stavebnic na sekundárním trhu půl roku dopředu.
Klíčová slova: investice; diverzifikace; LEGO; oceňování stavebnic; fyzická aktiva; predikce cen
Název práce: Investing in LEGO building sets
Autor(ka) práce: Přeučil, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the development of predictive models for the prices of LEGO sets on the secondary market. The first category of models attempts to use various attributes of LEGO sets to predict the current price of an unwrapped, no longer officially sold set on the secondary market. Data from 3608 completed transactions for 1074 different set s are used for this prediction. The observed transactions were conducted through the online marketplace eBay.com in the U.S. territory between September and November 2023. The prediction models are built by regression analysis. The explanatory variable in the models is the current price of the kit on the secondary market. The best model was able to explain 80% of the variance of the current price. The second category of models attempts to predict the future price of sealed and no longer officially sold sets based on the previous price. ARIMA model is used for this prediction. The model succeeds in predicting the prices of building sets on the secondary market six months in advance.
Klíčová slova: diversification; price prediction; building set; set valuation; LEGO; investment; physical assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2023
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84049/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: