Vnímání Fitspiration na sociálních sítích a jeho vliv na zdravotních chování uživatelů

Název práce: Vnímání Fitspiration na sociálních sítích a jeho vliv na zdravotních chování uživatelů
Autor(ka) práce: Klenot, Antonín
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat genderové rozdíly ve sledování obsahu fitspiraton a identifikovat vliv sociálních sítí s daným obsahem na zdravotní chování různých uživatelských skupin. Pro účely diplomové práce byl využit kvantitativní a kvalitativní výzkum. Výsledky dotazníkového šetření pomohly definovat rozdíly v rámci vnímání fitspiration mezi ženami a muži. A pomocí metody focus group byly zjištěny dopady na zdravotní chování účastníků způsobené sledováním příspěvků s danou tématikou.
Klíčová slova: fitspiration; sociální sítě; zdravotní chování uživatelů; fitness; zdravý životní styl
Název práce: Perception of Fitspiration on social networks and its influence on users' health behavior
Autor(ka) práce: Klenot, Antonín
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis was to analyze gender differences in watching Fitspiraton content and to identify the influence of social networks with the given content on the health behavior of different user groups. Quantitative and qualitative research methods were used for the purposes of the thesis. The results of the questionnaire survey helped to define the differences in the perception of Fitspiration between women and men. Furthermore, with the help of the focus group method, the effects on the health behavior of the participants caused by watching the Fitspiration posts on the given topic were determined.
Klíčová slova: social networks; fitspiration; health behavior of users; fitness; healthy lifestyle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: