Faktory ovlivňující znalost značky vybraných subjektů na českém bankovním trhu

Název práce: Faktory ovlivňující znalost značky vybraných subjektů na českém bankovním trhu
Autor(ka) práce: Červený, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Davida Červeného se zaměřuje na analýzu faktorů ovlivňujících povědomí o značce na českém bankovním trhu, s důrazem na sociální média. Hlavním předmětem zkoumání jsou 'kódy značky' a jejich vliv na rozpoznání značky. Výzkum, založený na kvantitativní metodologii, měří míru 'podporovaného povědomí o značce' mezi vybranými účastníky. Práce zkoumá souvislosti mezi počtem využitých kódů značky a povědomím o značce a hodnotí, jak délka trvání komunikace značky prostřednictvím těchto kódů ovlivňuje její rozpoznání.
Klíčová slova: Sociální sítě; Rozpoznatelnost; Kódy značky
Název práce: Factors Influencing Brand Awareness of Selected Entities in the Czech Banking Market
Autor(ka) práce: Červený, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
David Červený's thesis analyzes factors influencing brand awareness in the Czech banking market, with a focus on social media. It examines 'brand codes' and their impact on brand recognition. The study employs quantitative research to measure 'aided brand awareness' among selected participants. It investigates the correlation between the number of brand codes used and brand awareness, and assesses how the duration of brand communication through these codes affects recognition.
Klíčová slova: Brand recognition; Brand assets; Social media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2020
Datum podání práce: 16. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74450/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: