Analytická podpora CDO

Název práce: Analytická podpora CDO
Autor(ka) práce: Matějka, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Umlauf, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analytickou podporou role Chief Data Officer (CDO). Na základě definice typické agendy CDO navrhuje sadu metrik, které umožňují sledovat stav a výkon této agendy. Tyto metriky jsou pak využity při návrhu referenčního systému dashboardů pro agendu role CDO. Navržený systém je následně validován s řadou osob s vlastní zkušeností s výkonem této role, čehož je využito pro identifikaci dalších rozšíření tohoto systému. Z referenční povahy navrženého systému je zřejmé, že je nutné jej vždy pro účely konkrétní organizace a její aktuální situace přizpůsobit. V závěru práce je představen datový model jako klíčový přepoužitelný prvek při implementaci navrženého systému. Ten je doplněn vzorovou implementací vybraného dashboardu.
Klíčová slova: referenční; pokročilá analytika; dashboard; CDO; Chief Data Officer; Data Management; řízení dat; metrika; report; data; datová kvalita; Business Intelligence; Data Governance; architektura; metadata
Název práce: Analytical support of CDO role
Autor(ka) práce: Matějka, Martin
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Umlauf, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this thesis is on analytical support of Chief Data Officer (CDO) role. Based on the typical CDO agenda definition a set of metrics aiming at monitoring of status and performance of this agenda is suggested. These metrics are used for design of referential system of dashboards for CDO agenda monitoring. Designed system is validated with persons having a personal experience with the CDO role. Outcomes of the validation are used for further suggestions of extensions of designed system. It is given by its referential nature that the system has to be customized for every organization and its current situation during its implementation. The thesis also contains a data model as a reusable asset for implementations of such system. The data model is complemented with sample implementation of a selected dashboard.
Klíčová slova: CDO; dashboard; report; referential; data; architecture; metadata; Data Governance; Chief Data Officer; Data Management; metric; data quality; Business Intelligence; advanced analytics; data literacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: