Analytické řešení pro oddělení lidských zdrojů ve finančním sektoru

Název práce: Analytické řešení pro oddělení lidských zdrojů ve finančním sektoru
Autor(ka) práce: Macháčková, Anna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Peroutková, Miluše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této závěrečné práce je navrhnout a vytvořit analytické řešení pro oddělení lidských zdrojů ve finančním sektoru. Dílčím cílem je tvorba unifikovaného datového zdroje, ze kterého bude čerpat data HR controlling a další útvary v rámci sekce lidských zdrojů. V první části práce je popsán význam HR útvaru pro vybranou společnost a také datové problémy, se kterými se HR potýká na denní bázi. Následně je rozebrán zvolený přístup k realizaci projektu, společně s tvorbou vizualizací. V závěrečné části je popsán postup validace tohoto projektu.
Klíčová slova: vizualizace; lidské zdroje; analytické řešení; data
Název práce: Analytical solution for the human resources department in the financial sector
Autor(ka) práce: Macháčková, Anna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Peroutková, Miluše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to design and create an analytical solution for the human resources department in the financial sector. The partial goal is the creation of a unified data source from which HR controlling and other departments within the human resources section will draw data. The first part of the thesis describes the importance of the HR department for the chosen company, as well as the data issues that HR faces on the daily basis. Subsequently, the selected approach of the project implementation is discussed, together with the creation of visualizations. The final part describes the validation process of this project.
Klíčová slova: human resources; analytical solution; data; visualization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86841/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: