Customer churn in a telecomunications company

Název práce: Customer churn in a telecomunications company
Autor(ka) práce: Zima, Marek
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main business case is to prevent customers from stopping using telecommunication services by going to the competition. So called customer churn is a variable we are trying to estimate in order to reach this goal. Such prediction is going to be estimated by using machine learning algorithms and data provided by specific telecommunication company. Due to the privacy protection and customer privacy all data available to the reader are going to be anonymized. Cooperation with telecommunications company management is a key to the successful implementation.
Klíčová slova: telecommunications; artificial intelligence; churn; machine learning; python
Název práce: Customer churn in a telecomunications company
Autor(ka) práce: Zima, Marek
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvoření nástroje k omezení ztráty zákazníků telekomunikační společnosti jejich odchodem ke konkurenci. Takzvaný odliv zákazníků je odhadovaná proměnná k dosažení tohoto cíle. Tato predikce bude stanovena pomocí algoritmů strojového učení a dat poskytnutých telekomunikační společností. Kvůli ochraně dat společnosti a soukromí zákazníků budou všechna dostupná data anonymizována. Spolupráce s vedením telekomunikační společnosti je podmínkou úspěšné implementace.
Klíčová slova: telekomunikace; strojové učení; python; umělá inteligence; odliv zákazníků

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: