External Sales Marketing Strategy for Bouncing Castles Company

Název práce: External Sales Marketing Strategy for Bouncing Castles Company
Autor(ka) práce: Kútna, Dominika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bouncing castle industry in Central Europe is going through an unprecedented change and the demand is increasing on an annual basis. As the original reactive approach towards marketing strategy is insufficient, the thesis aims to find additional revenue streams for a local bouncing castle company based in Slovakia – Hopsaland.com with the help of emerging technologies and tools of competitive intelligence. Competitive intelligence tools provide an advanced view of the market with the attractions, reaching beyond the boundaries of the Slovak Republic. Analysis of the latest trade data provides a basis for defining emerging strategic countries for trade with the bouncing castles within the European Union and advanced competitive intelligence tools, such as web scraping, then show the uncovered opportunities on the Central European market for the company. This thesis pioneers a proactive approach towards marketing strategy in the search of revenue and finding potential customers on an example of a local company in the Slovak Republic whilst becoming agile enough to adjust to the ever-changing conditions of the entertainment market.
Klíčová slova: Competitive intelligence; Bouncing Castles; Hopsaland; Inflatable Attractions; External Sales Strategy
Název práce: External Sales Marketing Strategy for Bouncing Castles Company
Autor(ka) práce: Kútna, Dominika
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Urbánek, Matyáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bouncing castle industry in Central Europe is going through an unprecedented change and the demand is increasing on an annual basis. As the original reactive approach towards marketing strategy is insufficient, the thesis aims to find additional revenue streams for a local bouncing castle company based in Slovakia – Hopsaland.com with the help of emerging technologies and tools of competitive intelligence. Competitive intelligence tools provide an advanced view of the market with the attractions, reaching beyond the boundaries of the Slovak Republic. Analysis of the latest trade data provides a basis for defining emerging strategic countries for trade with the bouncing castles within the European Union and advanced competitive intelligence tools, such as web scraping, then show the uncovered opportunities on the Central European market for the company. This thesis pioneers a proactive approach towards marketing strategy in the search of revenue and finding potential customers on an example of a local company in the Slovak Republic whilst becoming agile enough to adjust to the ever-changing conditions of the entertainment market.
Klíčová slova: Competitive intelligence; Bouncing Castles; Inflatable Attractions; Hopsaland; External Sales Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86652/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: