Utilizing IoT data for new generation product development

Název práce: Utilising IoT data for new generation product development
Autor(ka) práce: Šupolík, Adéla
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this MBA project is to enable development experts and engineers to (1) access and understand objective data gathered using IoT technology directly at the customer site during actual "business-as-usual" field usage and (2) efficiently use insights from analysis of such data in decision-making regarding features and quality of new generation products. A thorough analysis of business requirements and user needs is presented alongside the designed and delivered data & analytics prototypical solution built using SQL, Python, and DAX/PowerBI.
Klíčová slova: Product Development; Data-driven product development; IoT; SQL; Python; PowerBI; Internet of Things; Big Data Analytics
Název práce: Utilizing IoT data for new generation product development
Autor(ka) práce: Šupolík, Adéla
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této MBA práce je umožnit odborníkům a inženýrům vývoje produktů (1) přístup k objektivním datům shromážděným pomocí technologie IoT přímo u zákazníka během skutečného "běžného" používání v terénu a (2) efektivní využití poznatků z analýzy těchto dat při rozhodování o vlastnostech a kvalitě nové generace produktů. Důkladná analýza obchodních požadavků a potřeb uživatelů je prezentována spolu s navrženým a dodaným datově analytickým prototypovým řešením vytvořeným pomocí SQL, Pythonu a DAX/PowerBI.
Klíčová slova: vývoj produktů založený na datech; Python; DAX; PowerBI; SQL; vývoj produktů; internet věcí; analýza velkých dat

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86565/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: