Letecké společnosti a jejich financování v evropském kontextu

Název práce: Letecké společnosti a jejich financování v evropském kontextu
Autor(ka) práce: Veselý, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je poukázat na rozdílné způsoby hospodaření a přístupy k financování tradičních a nízkonákladových leteckých společností vyplývající z povahy jejich obchodních modelů. Pro účely práce byly zvoleny společnosti EasyJet plc., Ryanair Holdings plc, Lufthansa Group AG a Air France/KLM Group. K porovnání jsou využity vybrané prvky finanční analýzy a další finanční ukazatele využívané leteckými společnostmi. Práce není po formální stránce rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Klíčová slova: financování; Ryanair Holdings plc.; EasyJet plc.; Lufthansa Group AG; Air France/KLM Group; letecká společnost
Název práce: Airlines and their financing in the European context
Autor(ka) práce: Veselý, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to highlight the different management and financing approaches of traditional and low-cost airlines resulting from the nature of their business models. For the purpose of this thesis, EasyJet plc, Ryanair Holdings plc, Lufthansa Group AG and Air France/KLM Group were chosen. Selected elements of financial analysis and other financial ratios used by the airlines are used for comparison. The thesis is not formally divided into theoretical and practical parts.
Klíčová slova: Air France/KLM Group; airline company; financing; EasyJet plc.; Ryanair Holdings plc.; Lufthansa Group AG

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: