Plánování Cash Flow v Ecommerce

Název práce: Plánování Cash Flow v Ecommerce
Autor(ka) práce: Procházka, Jan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem závěrečné MBA práce je plánování cash flow v ecommerce. Práce má za cíl vytvoření predikce cash flow na základě historických dat. Predikce příjmů je modelována za použití prediktivního modelu v Pythonu. Výdajová stránka vychází z predikce tržeb a současně z dalších předpokladů, které umožnují výpočet výdajů. Celkové řešení nabízí jednoduché nasazení do společnosti. Výhodou je, že řešení je jednoduše implementovat i do jiných společnosti, které mají k dispozici základní data.
Klíčová slova: časové řady; cash flow; transformace dat; predikce
Název práce: Cash Flow planning in Ecommerce
Autor(ka) práce: Procházka, Jan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the final MBA thesis is cash flow planning in the ecommerce. The target is the cash flow prediction based on historical data. The prediction of the income is generated by predictive model library in Python.The outcome side becomes from the generated income and another assumptions which are used for the calculation. This solution offers easy implementation into the company. Another advantage of the model is smooth implementation into another companies which have basic data.
Klíčová slova: time series; cash flow; data transformation; prediction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2022
Datum podání práce: 18. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83082/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: