Analýza vývoje amerického kapitálového trhu a největších kryptoaktiv

Název práce: Analýza vývoje amerického kapitálového trhu a největších kryptoaktiv
Autor(ka) práce: Syza, Olena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj amerického kapitálového trhu a nejvýznamnějších kryptoaktiv v posledních pěti letech. Teoretická část popisuje fungování kapitálového trhu, jeho subjektů a vliv Velké recese na kapitálové trhy v současnosti. Další úloha popisuje kryptoaktiva, jejich základní prvky a proces těžby. V praktické části kladu důraz na analýzu lineární závislosti vývoje takových instrumentů kapitálového trhu jako akcie, zlato a měny s vývojem ceny Bitcoinu, Ripplu a Etherea pomocí korelační analýzy. V závěrečné části poukazuji, zda je možné vybraná kryptoaktiva považovat za platební prostředky, komodity nebo investiční instrumenty pro zhodnocení peněz.
Klíčová slova: Akciový trh; Kryptoaktivum; Korelační analýza; Měnový trh; Komodity
Název práce: Analysis of the american capital market development and the most significant cryptoassets
Autor(ka) práce: Syza, Olena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse the development of the US capital market and the most prominent cryptoassets in the last five years. The theoretical part describes the functioning of the capital market, its participants and the impact of the Great Recession on the capital markets nowadays. The next section explains cryptoassets, their main components and the process of mining. In the practical part, I emphasize the analysis of the linear dependence of the movement of such capital market instruments as stocks, gold and currencies with the development of the price of Bitcoin, Ripple and Ethereum using correlation analysis. In the final part, I point out if the selected cryptoassets can be considered as means of payment, commodities or investment instruments for putting money to work.
Klíčová slova: Cryptoasset; Commodities; Correlation analysis; Currency market; Stock market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2023
Datum podání práce: 22. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83969/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: